Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

ucz się ucz , bo nauka to potęgi klucz…!

… ucz się  ucz , bo nauka to potęgi klucz…!

… słowa przytoczone na wstępie  doskonale pasują do uroczystej gali  stypendialnej jaka miała miejsce w Niepublicznym Gimnazjum w Dębnie w sobotę 25 października 2014r.
bohaterowie :
- uczniowie i absolwenci NG uczący się w szkołach średnich, maturzyści i studenci z Gminy Leżajsk.
- goście :
- Proboszcz Ks.Jan Mromliński,  Ks dr  Stanisław Dyndał, władze samorządowe z Wójtem Krzysztofem Sobejko  i Wiceprzewodniczącym Rady Wojciechem Lorysiem na czele.   Na spotkanie przybyli również  przedstawiciele organizacji pozarządowych z Brzózy Królewskiej , Giedlarowej, Starego Miasta  i Wierzawic, Dębna , Dyrektorzy szkół , nauczyciele, darczyńcy i osoby wspierające stypendystów oraz rodziny stypendystów i mieszkańcy Dębna.  
-okazja do spotkania :
-wręczenie promes stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży, maturzystów, studentów z Gminy Leżajsk w ramach trzech Programów stypendialnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno wspólnie z wieloma Partnerami z Dębna, Gminy Leżajsk i całego kraju.

 

Wspólną ideą jaka przyświeca organizatorom Programów jest ,,pomoc materialna skierowana do uzdolnionej młodzieży, osiągającej wysokie wyniki w nauce, sporcie i działalności artystycznej, udzielającej się społecznie na rzecz lokalnej społeczności , pochodzącej z niezamożnych rodzin” .

Wyróżnienia i stypendia przyznane zostały za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2013/2014.

       Jako pierwsi stypendia w ramach Funduszu Stypendialnego ,,Wspieramy dębniańskie talenty- śladami naszych absolwentów” otrzymali uczniowie NG w Dębnie i absolwenci naszej szkoły uczący się w szkołach średnich. Jedno stypendium artystyczne, trzy sportowe i 32 naukowe na kwotę13000 złotych to bilans osiągnięć uczniów NG w Dębnie. Promesy wręczali wspólnie: Dyrektor NG Bogusław Urban, Antoni Charko oraz Monika Kojder. Jest to Fundusz w którym bazujemy na darowiznach firm, wpłatach z diet radnych oraz 1% przekazywanym przez mieszkańców z Gminy, Powiatu i całego kraju.

      W trakcie uroczystości , korzystając z tak licznie zgromadzonych gości przekazaliśmy słowa podziękowania dla Ks. dr Stanisława Dyndała – człowieka niezwykle zaangażowanego w życie naszej społeczności, wychowawcę dzieci i młodzieży, sympatyka i przyjaciela  Parafii i naszych szkół.  Niestety ( dla naszej miejscowości) Ks. Stanisław podjął decyzję o wyjeździe na misje do Kamerunu i w niedalekiej przyszłości będziemy musieli pogodzić się z jego wyjazdem do Afryki.

Były kwiaty, życzenia, upominki i wzruszające słowa Ks. Stanisława .......

     Kolejnymi bohaterami naszej gali byli tegoroczni maturzyści, którzy otrzymali stypendia w ramach Programu Stypendiów Pomostowych ,DYPLOM MARZEŃ” którego Liderem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Administratorem  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi , a Fundacja Wspomagania Wsi i nasze Stowarzyszenie pełnią rolę Partnerów Programu.  Piątka maturzystów otrzymała z rąk Wójta Krzysztofa Sobejko i Ks. Stanisława promesy  stypendialne w kwocie                       5000 złotych dla każdego ( w sumie 25 000zł).

 Ostatnia ( co nie znaczy najgorsza) , ale za to najstarsza grupa stypendystów to laureaci Programu Stypendialnego ,,Agrafaka Agory- stypendia edukacyjne dla studentów” skierowanego do studentów od 2 do 5 roku studiów pochodzących z terenu Gminy Leżajsk. Jest to wspólna inicjatywa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, Gminy Leżajsk  , Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska. Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej, Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wierzawice, radnego Wojciecha Lorysia, prywatnych darczyńców, a nasze Stowarzyszenie pełni rolę Administratora Programu. Dziesięciu studentów otrzymało z rąk Wójta, Prezesów i członków Zarządu poszczególnych stowarzyszeń promesy stypendialne na kwotę  3420 złotych ( razem 34 200 złotych)

 Reasumując nasze wspólne działania skierowane na wyrównanie szans edukacyjnych, ułatwienie startu w dorosłe życie , promowanie postaw prospołecznych przynosi  ciekawe i wymierne rezultaty – tylko w jednym jesiennym naborze  przyznaliśmy  51 stypendiów na kwotę 72 200 zł.              A w kolejce czekają gimnazjaliści , którzy otrzymają 28.X.2014r. stypendia w ramach Programu STYPENDIUM 2014, którego Liderem jest Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku, ale o ty w odrębnym artykule.

    Zarząd Stowarzyszenia pragnie  podziękować  wszystkim , którzy dołożyli swoją ,, cegiełkę” do przyznanych stypendiów. Równie serdecznie dziękujemy stypendystom piosenkarzom i tancerzom,              umilającym  nam wieczór oraz moim koleżankom i kolegom, którzy tradycyjnie stanęli na wysokości zadania  .Osobne podziękowania kieruję do kolegi Roberta Mądrego za profesjonalną obsługę fotograficzną. Wspólnie spełniliśmy wiele marzeń , a   komentarzem końcowym niech pozostaną słowa stypendysty - ,, oby za rok nie było gorzej”

                                                                                                             

                                                                                                                                        Kazimierz Krawiec

 


Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.