Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Stypednia


logo_agrafka_agory_RGBlogo_arfp
gmina lezajsk logoFundacja-Agorylogo SRGI:\rok 2014\2014.02.27 Wniosek Agrafka Agory 2014- 2015\Logo stowarzyszeń i akademii\wszystkie loga\logo wierzawice.jpgStowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto

 

 

 

 

 

Trzynastka szcżęśliwców  

z GminyLeżajsk nagrodzonych stypendiami  !!!!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno

pragnie poinformować, że w dniu 16  września 2015r.

                zebrała się Komisja Stypendialna celem wyłonienia stypendystów lokalnego  konkursu

          stypendialnego w ramach   Programu  ,,Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dla

  studentów”partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

 

           Z  rekordowej liczby wniosków (18 !!!) złożonych przez  osoby zamieszkujące Gminę Leżajsk, Komisja wytypowała 13 studentów , którzy w okresie od października 2015r. do czerwca 2016r. będą otrzymywać stypendia wysokości 380 złotych  miesięcznie.

Oto lista ,,szczęśliwców”
 

Marta Stelmarczyk - Dębno

Izabela Grabarz- Hucisko

Patrycja Talar- Stare Miasto

Karolina Wójcik - Stare Miasto

Bartosz Zdeb -Hucisko

Ewa Zielona- Dębno

Anna Krawiec- Dębno

Izabela Dmitrowska- Wierzawice

Łukasz  Stępień– Brzóza Królewska

Krzysztof Helit- Giedlarowa

Monika Grabarz- Brzóza Królewska

Gabriela Czapla – Wierzawice

Rafał Gol –Stare Miasto

            

 Program stypendialny jest  partnerską inicjatywą pięciu  Stowarzyszeń Rozwoju Wsi:

Dębno, Brzóza Królewska, Giedlarowa , Stare Miasta i Wierzawic, Gminy Leżajsk

z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko i radnym wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem.

 

Bieżąca edycji  Program różniła się nieco od poprzednich – Komisja Stypendialna zgodnie

z Regulaminem  wysoko punktowała zaangażowanie kandydatów w życie

lokalnej społeczności, udział w pracach społecznych oraz osiagnięcia pozaszkolne (naukowe, sportowe, artystyczne)

 

      Sama średnia ocen ( nawet wysoka) tym razem nie była gwarantem otrzymania stypendium.

Jest to nasze zamierzone działanie–nie chcemy aby nasze stypendia były traktowane jako naukowe lub socjalne.Pragniemy pomagać zdolnym studentom , angażującym się w życie pozaszkolne ,wolontariat. Warto o tym pamiętać w perspektywie kolejnych naborów stypendialnych.

Dzięki dużej pomocyWójta Pana Krzysztofa Sobejko ,wsparciu Rady GminyLeżajsk i Stowarzyszenia ze StaregoMiasta udało nam się pozyskać dodatkowe środki, dzięki czemu zamiast planowanych dziewięciu przyznaliśmy  trzynaście  stypendiów!!

       Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory.

                Administratorem  i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.               

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

Akademia Rozwoju Filantropiiw Polsce

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice

Gminy Leżajsk

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto
 

 

                         Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się do

                naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis  www.mojestypendium.pl

               który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych

              ludzi oraz różnorodnych konkursów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni

              dla siebie program stypendialny.

 

                                                                              Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

                                                                                                 Kazimierz Krawiec

              

załączniki:

                Uchwała Nr 8/2015 Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Komisji Stypendialnej

                Uchwała Nr 1/2015 Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium

                Lista rankingowa stypendystów Programu ,,Agrafka Agory …

                

 

              

Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.