Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Granty stypendialne dla uzdolnionych studentów z Gminy Leżajsk !!!! 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska,

Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej ,Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice,

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto

oraz Gmina Leżajsk

ogłaszają nabór do  konkursu  stypendialnego

,,Agrafka Agorystypendia edukacyjne dla studentów”

w ramach

Agrafki Agory  - partnerskiego Programu

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory


Program Stypendialny ,, AGRAFKA AGORY- stypendia edukacyjne dla studentów”

jest skierowany do studentów studiów dziennych, licencjackich i magisterskich uczelni

państwowych (od drugiego do ostatniego roku studiów)


Celem Programu jest pomoc finansowa dla studentów mieszkających na terenie  Gminy Leżajsk oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu  na miejsce zamieszkania,

osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, mogących pochwalić się dużym zaangażowaniem

i pracą społeczną na rzecz  środowiska , osiągających niskie dochody w rodzinie .


Program stypendialny jest  partnerską inicjatywą  Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, samorządu Gminy Leżajsk  oraz  organizacji   pozarządowych z Gminy Leżajsk.                           Liderem   Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.


Decyzją Komisji Konkursowej Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce znaleźliśmy się

w  dziesiątce organizacji pozarządowych ( na 20 ubiegających się) , które otrzymały

dofinansowanie do Programu Stypendialnego dla studentów w kwocie 6 840 zł.


Wspólny wkład naszych organizacji, Gminy Leżajsk , Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory wynosi 37 000 zł. Dlatego też w obecnej edycji Programu  będziemy mogli przyznać około jedenastu stypendiów po 3420 zł. które wypłacane będą w okresie X.2016 –VI. 2017.


Od początku realizacji Programu przyznaliśmy 45  stypendia na kwotę 153 900 zł.  !!!


Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno -                Dębno 200 w okresie 5.07.– 30.07.2016r.  Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się na stronie:

  • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno  - www.stowdebno.pl zakładka Program Stypendialny

,,Agrafka Agory – stypendia edukacyjne dla studentów”

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/

http://www.pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniestaremiastoI:\rok 2014\2014.02.27 Wniosek Agrafka Agory 2014- 2015\Logo stowarzyszeń i akademii\wszystkie loga\logo wierzawice.jpg

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikują się do naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis www.mojestypendium.pl, który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych oraz różnorodnych konkursów dostępnych dla młodych ludzi. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni dla siebie program stypendialny.


Prezes Stowarzyszenia

Kazimierz Krawiec
załączniki:

Uchwała Nr 5/2016  Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Załącznik Nr 1 Regulamin Programu Agrafka Agory stypendia edukacyjne dla młodzieży 2016/17

Załącznik Nr 2 Wniosek do Programu Agrafka Agory-stypendia edukacyjne dla młodzieży 2016/17

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu  danych osobowych

Załącznik Nr 5 Regulamin pracy Komisji Stypendialnej Programu Agrafka Agory- stypendia edukacyjne dla młodzieży

Załącznik Nr 6 List motywacyjny do wnioskukontakt tel. 17 24 33 235

17 24 33 032

791 355  650


Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.