Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Agrafka - stypendia dla studentów

    Programu Stypendialny „AGRAFKA AGORY”, skierowany jest dla studentów (od drugiego do piątego roku studiów) a jego celem jest pomoc finansowa dla studentów studiów dziennych licencjackich i magisterskich uczelni państwowych, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mogących pochwalić się zaangażowaniem i pracą na rzecz środowiska, z niskimi dochodami w rodzinie i pochodzących z terenu Gminy Leżajsk (z miejscowości Brzóza Królewska, Chałupki Dębniańskie, Dębno, Giedlarowa, Hucisko oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu na miejsce zamieszkania).

 

   Stypendium będzie wypłacane w okresie październik 2011- czerwiec 2012 w kwocie 380 złotych miesięcznie na jedną osobę. Decyzją Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce otrzymaliśmy dofinansowanie do stypendium dla studentów w kwocie 13 680 złotych a wkład własny wynosi 6840 zł. Dzięki temu będziemy mogli wypłacić sześć stypendiów na sumę 3420 złotych każde. Pragnę jeszcze raz podkreślić że jest to partnerska inicjatywa trzech Stowarzyszeń oraz Gminy Leżajsk, a Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno będzie Programem zarządzało. Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno – Dębno 200 w okresie 15-30 lipiec 2011r. Wszelkie informacje uzyskać można i pobrać niezbędne dokumenty na stronie:

http://www.filantropia.org.pl/

 

 

    Dokumenty do pobrania:

 - Regulamin Programu Stypendialnego Agrafka Agory2011 - pobierz

 - Regulamin pracy komisji stypendialnej - pobierz

 - Oswiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej-Agrafka Agory 2011 - pobierz

 - Oswiadczenie o danych osobowych-Agrafka Agory2011 - pobierz

 - Wniosek do Programu Stypendialnego AgrafkaAgory 2011 - pobierz

 - Internet Program Agrafka Agory  - pobierz

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.