Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Zakończenie projektu: Daj mi szansę

  Projekt polegał na prowadzeniu zajęć w soboty dla dzieci w przedszkolu z języka angielskiego i "małej przedsiębiorczości". W tym samym czasie odbywały się zajęcia dla rodziców w postaci warsztatów bukieciarskich oraz dla dziadków zajęcia komputerowe. Ponadto zorganizowano zajęcia astronomiczne i warsztaty muzyczne. 

  26 września odbył się piknik, "Początek jesieni - początkiem nowych działań" uczestniczyło w nim ok. 300 osób.

  Został ustalony harmonogram zajęć sobotnich tj. 16 X, 23 X, 6 XI, 20 XI, 4 XII, 11 XII, 8 I, 15 I, 22 I, 5 II, 19 II, 26 II.

 

  Głównym celem zajęć z języka angielskiego jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu, atrakcyjne gry, piosenki, rymowanki i historyjki. Na zajęcia z języka angielskiego uczęszczało 20 dzieci. Zostało przeprowadzonych 12 zajęć po 2 godziny, łącznie 24 godziny.

  "Przedsiębiorczy przedszkolak"- to program promujący idee przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym, zdobywanie wiedzy o szeroko pojętej edukacji ekonomicznej, kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Na zajęcia "Przedsiębiorczy przedszkolak" uczęszczało 20 dzieci, zostało przeprowadzonych 12 zajęć po 2 godziny, łącznie 24 godziny. 

 

  Podczas warsztatów bukieciarskich uczestnicy wykonywali kolarze z liści i suszu egzotycznego na styropianie, wianki ze słomy i orzechów, świeczniki z kawy, warkocze z rafii na ścianę, poduszki dekoracyjne, stroiki, bukiety ze sztucznych kwiatów, dekorację stołu. W "Warsztatach bukieciarskich" brało udział 20 osób. Odbyło się 12 zajęć po 2 godziny - łącznie 24 godziny. 

 

  Zajęcia "Poznajemy wszechświat" obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne z dziedziny astronomii, astrofizyki, budowy przyrządów używanych do obserwacji oraz obserwacje. Uczestnicy zapoznali się z geocentryczną i heliocentryczną budową wszechświata, uzyskali informacje na temat Księżyca, Słońca oraz podstaw optyki oraz prowadzili obserwacje. Na warsztaty astronomiczne "Poznajemy wszechświat" uczęszczało 10 osób. Odbyło się 6 spotkań po 2 godziny - łącznie 12 godzin. 

  Program zajęć komputerowych obejmował obsługę komputera od podstaw tj. krótkie zapoznanie się z budową i sposobami wykorzystania komputera, posługiwanie się klawiaturą i myszką. Ponadto zapoznanie się z możliwościami oferowanymi przez Internet, zakładanie własnej skrzynki pocztowej, formatowanie dokumentu, pisanie i drukowanie. Zajęcia przebiegały zgodnie z harmonogramem.

 

  Podczas warsztatów muzycznych "Muzyka łączy pokolenia" został ustalony repertuar. Opracowano utwory: np. "Takie ładne oczy", "Marianna", "Czarny chleb". Warsztaty muzyczne "Muzyka łączy pokolenia skupiało 30 osób. Odbyło się 6 spotkań po 2 godziny - łącznie 12 godzin.

 

  Na posumowanie 26.02.2011 r. zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące projekt, na którym zaprezentowano efekty działań. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu oraz społeczność lokalna. 

  Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści dla społeczności lokalnej. 

 - został utworzony zespół wokalno-instrumentalny (wielopokoleniowy), 

 - uczestnicy zdobyli nowe umiejętności i wiadomości (obsługa komputera, wiadomości o wszechświecie, umiejętności plastyczne),

 - wskazano różne formy spędzania polnego czasu, 

 - pozyskano wolontariuszy,

 - uświadomiono potrzeby i satysfakcję z uczenia się przez całe życie poprzez udział w zajęciach.

   

 

{AG}Zakonczenie projektu: Daj mi szanse{/AG}

 

Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.