Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Aktualności

Stypendia

 

Stypendia

 

 

Przyznano stypendia dla uzdolnionych studentów

z Dębna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej , StaregoMiasta,

Huciska i Wierzawic !!!!

      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno pragnie poinformować, że w dniach 26 i 29 sierpnia 2014r.zebrała się Komisja Stypendialna celem wyłonienia stypendystów lokalnego konkursustypendialnego w ramach   Programu ,,Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dlastudentów”partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Z wniosków złożonych przez studentów zamieszkujących Gminę Leżajsk, Komisja wytypowała dziesięć osób , które w okresie od października 2014r. do czerwca 2015r. będą otrzymywać stypendia wysokości 380 złotych miesięcznie.

Oto lista ,,szczęśliwców”

Katarzyna Kowalska-Hucisko

Izabela Grabarz- Hucisko

Mariusz Młynarski - Dębno

Monika Grabarz- Brzóza Królewska

Tęcza Justyna- Stare Miasto

Izabela Dmitrowska- Wierzawice

Ewa Zielona- Dębno

Karolina Krawiec – Brzóza Królewska

Krzysztof Helit- Giedlarowa

Marta Stelmarczyk – Dębno

 

                 Program stypendialny jest partnerską inicjatywą trzech Stowarzyszeń Rozwoju Wsi: Dębno, Brzóza Królewska, Giedlarowa , Gminy Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko i radnym wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem.W bieżącej edycji co nas szczególnie cieszy dołączyły kolejne dwa stowarzyszenia ze Stare Miasta i Wierzawic.

 

      Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory. Administratorem i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

Akademia Rozwoju Filantropiiw Polsce www.filantropia.org.pl

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno  www.stowdebno.pl

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej  www.stowarzyszenie.giedlarowa.com/

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice www.wierzawice.eu

Gminy Leżajsk  www.lezajsk.ug.gov.pl/

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto

 

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się do

naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis www.mojestypendium.pl

który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych

ludzi oraz różnorodnych konkursów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni

dla siebie program stypendialny

                                                                                        Prezes Stowarzyszenia

                                                                                 Kazimierz Krawiec

   

Stypendia

 

Stypendia dla uzdolnionych studentów

z Dębna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej, Huciska

Chałupek Dębniańskich oraz Starego Miasta !!!!

          
                    

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska,

Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi

Stare Miasto ogłaszają nabór do konkursu stypendialnego,,Agrafka Agorystypendia

edukacyjne dla studentów” w ramach Agrafki Agory - partnerskiego programu

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Program Stypendialny ,, AGRAFKA AGORY- stypendia edukacyjne dla studentów”

jest skierowany do studentów studiów dziennych,licencjackich i magisterskich uczelni

państwowych (od drugiego do ostatniego roku studiów)

Celem Programu jest pomoc finansowa dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki

   w nauce, mogących pochwalić się dużym zaangażowaniem i pracą społeczną na rzecz

       środowiska , osiągających niskie dochody w rodzinie i mieszkających na terenie

Gminy Leżajsk ( w miejscowościach Brzóza Królewska, Chałupki Dębniańskie, Dębno,

         Hucisko, Giedlarowa, Stare Miasto ) oraz absolwentów Niepublicznego

Gimnazjum w Dębnie bez względu na miejsce zamieszkania

Program stypendialny jest partnerską inicjatywą w/w Stowarzyszeń, samorządu Gminy

       Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko oraz radnym wsi HuciskoWojciechem Lorysiem

             Liderem i administratorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.

      Decyzją Komisji Konkursowej Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce znaleźliśmy się

       wśród dziewięciu organizacji pozarządowych ( na 20 ubiegających się) , które otrzymały

           dofinansowanie do Programu Stypendialnego dla studentów w kwocie 6 840 zł.

   Wspólny wkład naszych organizacji i Gminy Leżajsk wynosi 20 520 zł. Dzięki temu w obecnej edycji Programu będziemy mogli przyznać osiem stypendiów po 3420 zł. które wypłacane będą w okresie X.2014 –VI. 2015 po 380 zł. miesięcznie co daje kwotę 27 360 zł. !!!!

Od początku realizacji Programu przyznaliśmy 30 stypendiów na kwotę 102 600 zł. !!!

Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno - Dębno 200 w okresie 15-30 lipiec 2014r. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się na stronie:

http://www.pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniestaremiasto

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      


Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikują się do naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis www.mojestypendium.pl, który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych oraz różnorodnych konkursów dostępnych dla młodych ludzi. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni dla siebie program stypendialny.

 

Prezes Stowarzyszenia
Kazimierz Krawiec

 

załączniki:

Regulamin Programu Agrafka Agory stypendia edukacyjne dla młodzieży 2014/2015.pdf

Regulamin pracy Komisji Stypendialnej Programu Agrafka Agory- stypendia edukacyjne dlamłodzieży .pdf

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.pdf

Oświadczenie o danych osobowych.pdf

Wniosek do Programu Agrafka Agory-stypendia edukacyjne dla młodzieży.doc

 kontakt tel. 17 24 33 235, 17 24 33 032, 791 355 650

   

Stypendia

                         

 

Otrzymaliśmy dotację na kolejne stypendia !!!

 

Podobnie jak w latach ubiegłych dzięki inicjatywie organizacji pozarządowych z naszej gminy przy współpracy z samorządem Gminy Leżajsk udało się zdobyć dofinansowanie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu ,,Agrafka Agory” w wysokości 6 840,00zł.

Wyrównywanie szans edukacyjnych, motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, oraz popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych to główne cele programu „Agrafka Agory”.

„Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany od 2006 r. do którego w roku 2010 dołączyły stowarzyszenia i samorząd z Gminy Leżajsk. Do tej pory w ośmiu edycjach Programu przyznano prawie 120 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych na sumę ponad 1 000 000 zł.

W IX edycji „Agrafki Agory” kolejne dziewięć lokalnych organizacji pozarządowych, przyznających stypendia, otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 68 400,00 zł. Stypendia Programu „Agrafka Agory” to dla wielu młodych ludzi „przepustka na studia”, bez której trudno byłoby im podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na uczelni w większym mieście.

W tym roku do konkursu w ramach IX edycji Programu startowało 20 organizacji. Komisja oceniła nadesłane zgłoszenia i wybrała z nich te, które spełniły kryteria merytoryczne i tym samym przyznała im dotacje na stypendia dla studentów pochodzących z małych miejscowości. Jedno stypendium w roku akademickim 2014/2015 wyniesie 380,00 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 9 miesięcy, począwszy od października 2014 r.

Wśród lokalnych organizacji stypendialnych, które uzyskały dofinansowanie w IX edycji Programu „Agrafka Agory” są:

1.Fundacja Fundusz Lokalny SMK – 6 800 zł

2. Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego – 6 800 zł

3. Fundacja Pokolenia – 6 800 zł

4. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak – 6 800 zł

5. Gołdapski Fundusz Lokalny – 13 680 zł

6. Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – 6 800 zł

7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier" – 6 800 zł

8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno – 6 800 zł

9. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek – 6 800 zł

Komisja oceniając tegoroczny poziom Konkursu „Agrafka Agory” jako bardzo wysoki, zauważyła, że coraz więcej lokalnych programów stara się związać stypendystów z organizacją i włączyć ich w zbieranie środków na kolejne edycje konkursów stypendialnych.


Więcej informacji o Programie będzie można znaleźć w najbliższym czasie na stronach:

                

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno   www.stowdebno.pl zakładka Program Stypendialny ,,Agrafka Agory-stypendia edukacyjne dla studentów”

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej                   www.stowarzyszenie.giedlarowa.com/

Urzędu Gminy Leżajsk                                           www.lezajsk.ug.gov.pl/

 

 

                                                                                                                                                     Kazimierz Krawiec

 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

   

Strona 3 z 9

Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.