Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

 

Życzenia świąteczne i noworoczne !

zyczenia

 

Stypendium

Przyznano stypendia  dla uzdolnionych studentów

z  Dębna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej oraz Huciska  !!!!


                      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska,

                Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej oraz Gmina Leżajsk pragną poinformować, że

                w dniu 27sierpnia zebrała się Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia

                Rozwoju Wsi Dębno celem wyłonienia stypendystów lokalnego  konkursu  stypendialnego

                w ramach   Programu  ,,Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dla studentów” -

                partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

                     Wnioski o przyznanie stypendium złożyło trzynastu studentów zamieszkujących Gminę

                Leżajsk, spośród których Komisja wytypowała siedem osób , które w okresie od

               października 2013r. do czerwca 2014r. będą otrzymywać stypendia wysokości 380 złotych

                miesięcznie.

 Oto lista ,,szczęśliwców”

          

Izabela Grabarz- Hucisko

Karolina Szpunar- Brzóza Królewska

Agnieszka Simemko -  Dębno

Katarzyna Kowalska – Hucisko

Grzegorz Mach- Giedlarowa

  Mariusz Młynarski - Dębno

  Agnieszka Bród – Giedlarowa

 

                Program stypendialny jest  partnerską inicjatywą trzech Stowarzyszeń oraz Gminy Leżajsk

                z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko oraz radnym wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem.

                Administratorem  i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.               

                 Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

                Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno                      www.stowdebno.pl

                Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/

                Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej                   www.stowarzyszenie.giedlarowa.com/

                Urzędu Gminy Leżajsk                                           www.lezajsk.ug.gov.pl/

 

                         Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się do

                naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis  www.mojestypendium.pl

               który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych

              ludzi oraz różnorodnych konkursów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni

              dla siebie program stypendialny

 

                                                                                                                    Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                                            Kazimierz Krawiec

               załączniki:

                Uchwała Nr 10/2013 Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Komisji Stypendialnej

                Uchwała Nr 1/2013 Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium

 

 

1

2

3

 

 

   

Uroczyste wręczenie promes stypendialnych Agrafka Agory.
Program Stypendialny ,,Agrafka Agory- stypendia edukacyjne dla młodzieży” to wspólne przedsięwzięcie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, Gminy Leżajsk, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej , Radnego Wojciecha Lorysia oraz darczyńców prywatnych skierowane do studentów studiów dziennych, licencjackich i magisterskich uczelni państwowych (od drugiego do ostatniego roku studiów).  Celem Programu jest pomoc finansowa dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mogących pochwalić się dużym zaangażowaniem i pracą społeczną na rzecz  środowiska, osiągających niskie dochody i mieszkających na terenie Gminy Leżajsk                                      ( w miejscowościach Brzóza Królewska, Chałupki Dębniańskie, Dębno, Hucisko, Giedlarowa ) oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu  miejsce zamieszkania. Bieżąca                   (trzecia edycja) Programu cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów z naszej Gminy. Komisja Stypendialna przyznała siedem stypendiów, a wniosków było dwa razy więcej. Niestety możliwości finansowe w wszystkich Partnerów Programu są ograniczone i nie pozwalają na przyznanie stypendium wszystkim chętnym.

Stypendia w kwocie 3420 zł zostały przyznawane na rok akademicki 2013/14 i będą wypłacane w ratach miesięcznych po 380 zł. Uroczystego wręczenia promes dokonali wspólnie Wójt Gminy Krzysztof Sobejko, Przewodniczący Rady Dariusz Mędrek, Wiceprzewodniczący Wojciech Loryś, Radny Robert Mądry, Pan Mieczysław Jagustyn oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia z Dębna. Tegoroczna edycja Programu zamyka się kwotą 23 940 zł. a trzy kolejne nabory to 22 wypłacone stypendia na kwotę 75 240 złotych. W trakcie spotkania mogliśmy podziwiać wokalny talent stypendystek Natalii i Pauliny oraz taneczny kunszt dziewcząt z zespołu STARS prowadzonego przez Justynę Stasiak i Karolinę Rykałę.  Dwie godziny minęły bardzo szybko i niestety musieliśmy się rozstać, wcześniej umawiając się na spotkanie za rok!!    

 

                                                                                                                           Robert Mądry

 

Trzy lata działalności

 Minęło trzy lata działalności Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej.W dniu 24 czerwca 2013 roku miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Wraz z odbytym Walnym Zgromadzeniem dobiegła końca kadencja pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę społeczną włożoną w realizowane programy, za poświęcony swój prywatny czas, za wszystko, co uczynili dla dobra mieszkańców naszej miejscowości. Szczególnie serdeczne podziękowania osobom, które pracowały w pierwszych władzach Stowarzyszenia, a nie kandydowały do ponownego wyboru. Dziękujemy Panu Tadeuszowi Terechowi – pierwszemu Prezesowi Stowarzyszenia, Panu Markowi Krauzowi – sekretarzowi Stowarzyszenia, Pani Beacie Pęcak – skarbnikowi Stowarzyszenia.  Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

  1. Robert Mądry – prezes stowarzyszenia

  2. Krzysztof Rębacz – wiceprezes

  3. Anna Karaś – Zdziebko – sekretarz

  4. Mirosław Kłosowski – skarbnik

  5. Stanisław Brzuzan – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Janusz Wylaź – przewodniczący

  2. Monika Mędrek – wiceprzewodniczący

  3. Tadeusz Rup – sekretarz

  4. Jolanta Kania – członek

  5. Michał Drzewicki – członek

 

                                                                      Prezes Zarządu

                                                                      Robert Mądry


   

Strona 4 z 9

Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.