Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Aktualności

Podziękowanie

 Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury przy współudziale finansowym Starostwa Powiatowego Leżajsk, w dniu 15 grudnia 2012 roku zorganizowało w ramach „Kultywowania tradycji bożonarodzeniowych warsztaty staropolskich ozdób świątecznych”. W zajęciach wzięło udział około sześćdziesiąt osób z naszej miejscowości. Podczas spotkania uczestnicy uczyli się od zaproszonych instruktorów wykonywania ozdób z papieru, słomy, bibuły, choiny, brzozy, osiki oraz innych materiałów wyjątkowych ozdób świątecznych. Wykonane bombki, aniołki, pająki ze słomy, stroiki, można zobaczyć w przygotowanej galerii fotografii. Dziękujemy wszystkim instruktorom za zaangażowanie i poświęcony czas. Dziękujemy mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na propozycję i wzięli aktywny udział w spotkaniu – Robert Mądry wiceprezes SRG.

                                                                                                                     


 

Warsztaty

 

Warsztaty Staropolskich Ozdób Świątecznych

W ramach Kultywowania Tradycji Bożonarodzeniowych Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na organizowane w dniu 15 grudnia 2012 roku o godzinie 16.00 Warsztaty Staropolskich Ozdób Świątecznych.

Warsztaty są organizowane przy współudziale finansowym Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

   

Gala stypendialna Programu Stypendialnego ,,Agrafka Agory?

3 listopada bieżącego roku (sobota) to dzień szczególny dla dziewiątki studentów, mieszkańców Gminy Leżajsk wyróżnionych stypendiami naukowymi w ramach Programu  ,,Agrafka Agory”- partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, GminyLeżajsk oraz trzech Stowarzyszeń  z  Dębna, Brzózy Królewskiej i Giedlarowej. Minęło sporo czasu (ponad sześć miesięcy) od momentu złożenia  formalnego wniosku o dofinansowanie Programu Programu  przez Stowarzyszenie z Dębna do szczęśliwego finału  (wręczenia promes), który jest podsumowaniem i ukoronowaniem wspólnych starań o wsparcie finansowe dla  uzdolnionej młodzieży . W tym czasie udało się pozyskać  na stypendia  sporą sumę pieniędzy( 30 780 zł)  z tego  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  przekazała kwotę 20 520 zł , a wymagany wkład  własny w kwocie 10 260 zł solidarnie złożyli: Gmina Leżajsk, wspomniane Stowarzyszenia  oraz darczyńcy prywatni. Dzięki temu mogliśmy przyznać dziewięć stypendiów po 3420 zł.  Skoro fundusze zostały zabezpieczone, a Komisja wybrała stypendystów, nie pozostało  nic innego jak wręczyć promesy stypendialne. Miły obowiązek został spełniony podczas uroczystego spotkania w restauracji ,,Stokrotka” w Giedlarowej. Gospodarzem uroczystości był Wiceprezes Stowarzyszenia z Giedlarowej Robert Mądry, który powitał Przewodniczącego Rady Gminy Pana Dariusza Mędrka, członków Zarządów  wszystkich organizacji, Komisję Stypendialną oraz stypendystów wraz z rodzinami. Wręczenie dyplomów, gratulacje, pamiątkowe zdjęcia, oraz wspólne spotkanie przy kawie tak wyglądał scenariusz naszego spotkania. Był czas na rozmowy, krótkie przedstawienie  własnej osoby przez każdego stypendystę, zaplanowanie kolejnych działań i dalszej  współpracy. Cieszy fakt, że w bieżącym naborze było dwa razy więcej wniosków niż w roku ubiegłym, a wyróżnieni stypendyści wykazali się wysokimi wynikami w nauce, dodatkowymi osiągnięciami na uczelniach oraz dużym zaangażowaniem w pracy    społecznej na rzecz swoich miejscowości. Jest to dobry prognostyk przed kolejnymi Programami , a dla ewentualnych ( przyszłych ) kandydatów wskazówka ku temu, aby już dzisiaj myśleć o przyszłorocznym stypendium. Program administrowany i prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno. W imieniu Zarządów Stowarzyszeń pragnę podziękować wszystkim, którzy wsparli finansowo nasz Program – Radzie i Wójtowi Gminy Leżajsk, Przewodniczącemu Rady za udział  i wręczenie promes, Komisji stypendialnej za społeczną pracę przy wyborze kandydatów, a Tadeuszowi Rupowi za obsługę fotograficzną.                                                                                                                  

Robert Mądry


 Więcej informacji na stronie :

 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno: www.stowdebno.pl
zakładka Program Stypendialny ,,Agrafka Agory”
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/
Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej www.stowarzyszenie.giedlarowa.com/
Urzędu Gminy Leżajsk www.lezajsk.ug.gov.pl/
Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy pragną otrzymać stypendium o tym,
że istnieje serwis www.mojestypendium.pl stanowiący bazę wszystkich programów stypendialnych
dostępnych dla młodych ludzi do którego odwiedzenia serdecznie zapraszam.

 

 

Stypendia dla studentów z Dębna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej, Huciska oraz Chałupek Dębniańskich

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska oraz Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej ogłaszają nabór do lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu  ,,Agrafka Agory”- partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Program Stypendialny ,, AGRAFKA AGORY” skierowany jest do studentów studiów dziennych, licencjackich i magisterskich uczelni państwowych (od drugiego do ostatniego roku studiów).Celem Programu jest pomoc finansowa dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mogących pochwalić się zaangażowaniem i pracą społeczną na rzecz środowiska , osiągających niskie dochody w rodzinie i mieszkających na terenie Gminy Leżajsk ( w miejscowościach Brzóza Królewska, Chałupki Dębniańskie, Dębno, Hucisko, Giedlarowa, oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu na miejsce zamieszkania). Decyzją Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce otrzymaliśmy jako jedyna organizacja w Polsce najwyższe dofinansowanie do stypendium dla studentów w kwocie 20 520 złotych, a nasz wspólny wkład własny wynosi 10 260 zł. Dzięki temu będziemy mogli przyznać dziewięć stypendiów po 3420 złotych każde, a całkowita kwota wyniesie 30 780 złotych. Stypendium będzie wypłacane w okresie X.2012 –VI. 2012 w kwocie 380 zł. miesięcznie. Program stypendialny jest  partnerską inicjatywą trzech Stowarzyszeń oraz Gminy Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko na czele oraz radnego miejscowości Hucisko Pana Wojciecha Lorysia. Administratorem  i koordynatorem Programu będzie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno. Wnioski aplikacyjne dla stundentów z Brzózy Królewskiej przyjmowane będą  w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska - Brzóza Królewska 1066 w okresie 15-30 lipiec 2012r. Wszelkie informacje uzyskać można i pobrać niezbędne dokumenty na stronie :

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno  www.stowdebno.pl zakładka Program Stypendialny ,,Agrafka Agory”

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej www.stowarzyszenie.giedlarowa.com/

Urzędu Gminy Leżajsk  www.lezajsk.ug.gov.pl/

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikują się do naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis www.mojestypendium.pl stanowiący bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych ludzi ( min. studentów) do którego odwiedzenia serdecznie zapraszam.

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Kazimierz Krawiec

 


Załączniki:

 

regulamin programu agrafka agory 2012 2013

 regulamin pracy komisji stypendialnej programu_agrafka agory

 oswiadczenie o danych osobowych-agrafka agory_2012

 oswiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej_-agrafka agory 2012

 wniosek stypendysty do programu stypendialnego_agrafka agory 2012 2013

 

   

Strona 6 z 9

Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.