Szukaj na stronie:

Sponsorzy:

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/apex.bmp

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/bsz.bmp

 

 

http://giedlarowa.com/images/stories/imagesnew/sgs.bmp

 

Aktualności

Turniej Piłki Plażowej !

 

Agrafka drugi nabór

 


Będą stypendia dla studentów z Dębna, Giedlarowej,

Brzózy Królewskiej, Huciska i Chałupek Dębniańskich!

 

 

Spieszymy podzielić się informacją, że wspólne działanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, Gminy Leżajsk oraz Stowarzyszeń z Brzózy Królewskiej i Giedlarowej doprowadziły do złożenia wniosku o dofinansowanie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu ,,Agrafka Agory”- partnerskiego programu Akademii Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Programu Stypendialny „AGRAFKA AGORY”, skierowany jest dla studentów ( od drugiego do piątego roku studiów) a jego celem jest pomoc finansowa dla studentów studiów dziennych licencjackich i magisterskich uczelni państwowych, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mogących pochwalić się zaangażowaniem i pracą na rzecz środowiska, z niskimi dochodami w rodzinie i pochodzących z terenu Gminy Leżajsk ( z miejscowości Brzóza Królewska, Chałupki Dębniańskie, Dębno, Giedlarowa, Hucisko oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu na miejsce zamieszkania).   

Ale oddajmy głos Komisji Konkursowej:  

,,W obecnej edycji do Akademii napłynęły 22 wnioski, złożone przez organizacje stypendialne z całej Polski.        Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne. Komisja Konkursowa Programu „Agrafka Agory” dokonała wyboru 15 organizacji, które w najwyższym stopniu spełniły kryteria merytoryczne Konkursu i przyznała im granty na łączną kwotę 138510, 00 zł. Z radością informujemy, że Państwa organizacja  otrzymała dofinansowanie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu „Agrafka Agory”, w wysokości 20520, 00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych). Przypominamy, że jedno stypendium w roku akademickim 2012/2013 wynosi 380, 00 zł miesięcznie (3420, 00 zł rocznie) wypłacanych przez okres 9 miesięcy (od października 2012 r. do czerwca 2013 r.)……”.                                                                                                                                                                                                                                                                                

O terminach i miejscu składania wniosków o stypendium będziemy informować na stronach internetowych Gminy Leżajsk i naszych stowarzyszeń. Zachęcamy wszystkich potencjalnych kandydatów na stypendystów do uczestnictwa w programie.

 

 

                                                                                                               Wiceprezes SRG Robert Mądry
kontakt:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
strony internetowe:
www.lezajsk.ug.gov.pl/
http://www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/
http://giedlarowa.com/
http://stowdebno.pl

 

Zebranie członków SRG

Na podstawie § 24 pkt.ust.1 oraz § 28 ust.6 Statutu Stowarzyszenia 
Rozwoju Giedlarowej. 


Zarząd Stowarzyszenia

Rozwoju Giedlarowej

zwołuje


Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej na dzień 14 czerwca 2012 r. godz.1700


W przypadku braku w pierwszym terminie wymaganej liczby członków
zwyczajnych (kworum) wyznacza się drugi termin na 14.06.2012 r godz. 1730

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – Zespół Szkół
w Giedlarowej nr 320.


Proponowany porządek obrad:1. Rozpoczęcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w okresie od 01

stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za okres od 01

stycznia 2011 r do 31grudnia 2011 r.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie od 01 stycznia

2011 r. do 31grudnia 2011 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej - (zał. nr1 projekt uchwały Nr 1).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

wraz z przeznaczeniem nadwyżki przychodów nad kosztami na

zwiększenie funduszu statutowego - (zał. nr 2 projekt uchwały Nr 2).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej za 2011 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu

Stowarzyszenia - (zał. nr 3 projekt uchwały Nr 3).

9. Przyjęcie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia na rok 2012.

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału
w Rocznym Walnym Zebraniu Członków SRG.
ZARZĄD

   

V Giedlarowskie Spotkanie Opłatkowe

W dniu 15 stycznia 2012 roku w odbyło się kolejne już, „V Giedlarowskie Spotkanie Opłatkowe”zorganizowane przez Zespół Szkół w Giedlarowej, Parafię oraz Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą o godzinie 16.00. Mszę św. prowadził ksiądz proboszcz Jan Balicki wraz z wikariuszem księdzem Jackiem Zarzycznym. Nasi duszpasterze uczestniczyli także w dalszej części spotkania. Na godzinę 17.00 wszyscy chętni udali się do hali sportowej Zespołu Szkół, która na ten czas stała się miejscem naszych uroczystości. Zebranych przywitali prowadzący - dyrektor Zespołu Szkół pani Lidia Stępniowska oraz wiceprezes SRG Robert Mądry. Spotkanie łączyło wszystkie pokolenia od najmłodszych dzieci, po osoby starsze. Opłatek zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko wraz z zastępcą panem Bolesławem Pawlusem i kierownikiem referatu szkolnictwa panią Małgorzatą Walania. Dalsi szacowni goście to przewodniczący Rady Gminy pan Dariusz Mędrek, dyrektor GOK pan Stanisław Majcher, radni pani Zofia Dąbek, pan Marek Krauz, sołtys pan Zdzisław Duszyński. W trakcie dotarł do nas także ksiądz kanonik Zbigniew Nowak. W programie znalazł się występ zespołu „Huncwoty” i „Folusz” z przedstawieniem „Szopka” oraz „Turoń”. Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie dziewięciu par małżeńskich obchodzących w tym roku 50 – lecie pożycia małżeńskiego.

Nasi Jubilaci:

  • Józefa i Franciszek Hołota
  • Maria i Michał Siuzdak
  • Kazimiera i Tadeusz Niemczyk
  • Kazimiera i Michał Drzewicki
  • Paulina i Alfred Kania
  • Janina i Józef Wylaź
  • Janina i Stanisław Smolarski
  • Janina i Jan Niemiec
  • Czesława i Augustyn Niemczyk

Pan Wójt w asyście księdza proboszcza, przewodniczącego rady oraz radnych wręczył wymienionym parom okolicznościowe dyplomy, kwiaty i drobne upominki. Pogratulował Złotym Jubilatom wspólnego pożycia, życzył błogosławieństwa Bożego na kolejne lata. Po tym miłym akcencie ksiądz proboszcz pobłogosławił opłatki, przeprowadził wspólną modlitwę, po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem. Kolejnym elementem była wieczerza i kolędowanie przy udziale scholii parafialnej, dzieci i młodzieży Zespołu Szkół i wszystkich uczestników. Miłe spotkanie zakończyło się po godzinie 19.30.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej składa serdeczne podziękowania uczestnikom za obecność, a także wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego spotkania: dyrekcji, pracownikom i radom rodziców Zespołu Szkół w Giedlarowej, członkom SRG. Szczególne podziękowania składamy pani Władysławie Wojtaś i Kołu Gospodyń Wiejskich z Giedlarowej, pani Teresie Półtorak – kierownikowi miejscowego sklepu G.S. oraz pani Małgorzacie Kula i zespołowi folklorystycznemu „Folusz” i „Huncwoty”.

 

 

Spotkanie opłatkowe

 

Zespół Szkół w Giedlarowej, Parfia oraz Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej serdecznie zapraszają mieszkańców na

V Giedlarowskie Spotkanie Opłatkowe.

Spotkanie 15 stycznia rozpocznie Masza Święta o godzinie 16.00 w naszym kościele, a o godzinie 17.00 nastąpi uroczysta wigilia ze śpiewaniem kolęd w Gimnazjum w Giedlarowej (hala sportowa).

Bardzo serdecznie zapraszamy na tę uroczystość wszystkich mieszkańców Giedlarowej.

 

   

Strona 7 z 9

Copyright © 2010 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.